Upptäckare (10-11 år)

Upptäckare hette tidigare Juniorer.

Upptäckare blir man det år som man fyller 10 år.

Sedan är man det i två år.

I Upptäckarna leker vi mycket och lär oss att segla gigg, göra upp eld,

Upptäckarverksamhethantera en kniv, allemansrätten, sjövett och mycket mer.

Ett av våra mål är att ta knivmärket.

Vi åker på hajk några gånger varje år.

Vi träffas på onsdagar 18:00-20:00 och ibland har vi roliga aktiviteter på lördagar.