Kallelse Extra Årsmöte

13 november, 2012
19:00

Kallelse Extra Årsmöte för att anta nya stadgar med anledning av scoutförbundets nya organisation.

Plats: Scoutgården
Tid: 13/11 kl 19:00

Föredragning
1) Val av mötesordförande
2) Val av 2 protokolljusterare
3) Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
4) Information om nya stadgarna och varför vi gör om dom
5) Beslut om nya stadgar för Kullavik Sjöscoutkår
6) Mötet avslutas
Kallelse och preliminär version av kårens nya stadgar som bygger på den mall som förbundet föreslagit skickades ut som mail 30/10. En slutgiltig version kommer presenteras på årsmötet.
Mvh / Anders och Mikael

Båtupptagning

30 september, 2012
09:00

Hej!

Söndagen den 30:e september är det dags för avrustning av båtarna. De skall mastas av, tas upp, sköljas rena och täckas över inför vintern.
Därför behöver vi er hjälp med denna aktivtitet. Några av er har redan hjälpt till med Hamnloppet, men ni är hjärtligt välkomna att delta även vid båtupptagningen ;-).
Ni som missade Hamnloppet kan nu hjälpa till den 30:e!

Tid: Söndagen 30/9, klockan 09:00
Samling: Hamnen

Anmäl er genom att svara på det mail som skickades ut, senast 26/9

/Ledarna