Bli medlem

Anmäl ditt barn och/eller dig själv genom att klicka på länken nedan.
Länk för anmälan: Köanmälan Kullavik Sjöscoutkår

Vi behöver veta barnets namn, födelsedata, telefonnummer, E-post, samt om du som förälder kan tänka dig att ställa upp som ledare (ger förtur).
Mail: kullavik.sjoscoutkar@gmail.com