Kallelse till kårstämma Kullavik Sjöscoutkår 2013

16 maj, 2013
19:00

Hej

Alla medlemmar är välkomna till kårstämmans ordinarie möte 16 maj 2013 kl 19:00 i Scoutgården.

Motion till kårstämman skall vara styrelsens ordförande tillhanda senast 1 vecka före mötesdagen. Agenda för mötet återfinns i dokumentet ”Kallelse ordinarie kårstämma 20130516.pdf”. Kallelsen har också gått ut som E-mail till alla medlemmar. I den kallelsen finns samtliga (ytterligare 8) bilagor med årsredovisningar, motioner mm. Om du är medlem och inte fått någon kallelse vänligen kontakta styrelsen.

Kallelse ordinarie kårstämma 20130516

Väl mött på kårstämman den 16 maj kl 1900!

/Styrelsen