Kallelse Extra Årsmöte

13 november, 2012
19:00

Kallelse Extra Årsmöte för att anta nya stadgar med anledning av scoutförbundets nya organisation.

Plats: Scoutgården
Tid: 13/11 kl 19:00

Föredragning
1) Val av mötesordförande
2) Val av 2 protokolljusterare
3) Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
4) Information om nya stadgarna och varför vi gör om dom
5) Beslut om nya stadgar för Kullavik Sjöscoutkår
6) Mötet avslutas
Kallelse och preliminär version av kårens nya stadgar som bygger på den mall som förbundet föreslagit skickades ut som mail 30/10. En slutgiltig version kommer presenteras på årsmötet.
Mvh / Anders och Mikael